Predstavitev

Predstavitev projekta

Izboljšanje kvalitete življenja je za občino Kamnik ena od prioritetnih usmeritev. Občina Kamnik si prizadeva za spremembo potovalnih navad v mestu in spodbuja uporabo javnega potniškega prometa. Velik poudarek daje izgradnji novih kolesarskih in pešpoti.

Kamnik se z uvedbo avtomatskega sistema izposoje električnih koles pridružuje številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let.

Kamničanom je na voljo 30 električnih koles, ki si jih lahko izposodijo in jih vrnejo na 6 postajah v mestu. Prva postaja je pri nakupovalnem centru (Qulandija), druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja je na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in Glasbene šole, peta na glavni avtobusni postaji v Kamniku in šesta pri Domu Kulture Kamnik. Vsaka postaja ima 10 ključavnic in 5 električnih koles.

Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije.  Na spletu in na aplikaciji za mobilne telefone lahko uporabniki vsak trenutek preverijo število prostih koles in število praznih parkirnih mest. To je eden prvih konkretnih ukrepov trajnostne mobilnosti v Kamniku.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je uvedba javnega sistema izposoje koles, ki je namenjen vsem občanom občine Kamnik, turistom in športnim navdušencem v kolesarstvu.

Projekt prispeva k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečuje privlačnost in kakovost urbanega okolja. Zmanjšuje tudi negativne vplive motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila, kot alternativo avtomobilskim prevozom.

V skladu s cilji Celostne prometne strategije bo Občina Kamnik do leta 2030:

  • dosegla dvig števila kolesarjev na poteh do 4 km za 15 %,
  • povečala delež osnovnošolcev, ki v šolo kolesarijo, za 10 %,
  • povečala delež zaposlenih, ki na delo kolesarijo, za 10 % in
  • dvignila število kolesarjev med starostniki za 10 %.